FIUMEI TEHETSÉGPONT MADÁRBARÁT ISKOLA ÖKOISKOLA HATÁRTALANULAz internet veszélyei – bűnmegelőzési tanácsok

Tisztelt Szülő!

2017. március 27-én 16:30 órai kezdettel Volter Ildikó címzetes rendőr őrnagy, a Szolnoki Rendőrkapitányság munkatársa tart előadást szülők részére.

Az előadás címe: „Az internet veszélyei – bűnmegelőzési tanácsok”.

Helyszín: Az iskola 32. tanterme

Kérem, tisztelje meg rendezvényünket!

Szolnok, 2017. március 20. Rusvai Károly int. vez.

Akikre büszkék vagyunk...

Tanulóink versenyeredményei az alábbi kategóriák szerint tekinthetők meg:
Idei versenyeredményeink listája
Régi Fiumeisek sikerei

E-ellenőrző

Tisztelt Szülő!

Iskolánkban elérhetővé vált az E-ellenőrző. A belépési információkat gyermekével hazaküldtük. 

A felületet elérheti ide kattintva.

Az oldal használatával kapcsolatban hasznos információkat talál a felhasználói kézikönyben.

Az Elektronikus ellenőrzőkönyv felhasználói kézikönyvének letöltése PDF formátumban

Művelt Emberfőkért Alapítvány

Címkék: 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Amennyiben jótékonysági célokra kívánják felajánlani adójuk 1 %-át, úgy szíveskedjenek ezt a Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

„MŰVELT EMBERFŐKÉRT" ALAPÍTVÁNYA

részére megtenni!

Az alapítvány adószáma:


19220127-1-16

 

 Számlaszám: 11616001-01661000-16000009

 

Kérjük, hogy számunkra kedvező nyilatkozat megtételével is támogassák az oktató-nevelő munka színvonalának, hatékonyságának javítására irányuló törekvéseinket. Amennyiben lehetőségük van, kérjék ezt rokonaiktól, ismerőseiktől, barátaiktól is.

 

Alapítványi dokumentumok

Tehetségfejlesztő foglalkozások a Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskolában

Címkék: 

A tehetséggondozás, ami az utóbbi években nagyon sok iskola programjában jelenik meg, nálunk évtizedes múltra tekint vissza. 2010-ben kapcsolódtunk be a Tehetségpont hálózatba, 2013-tól pedig Akkreditált Kiváló Tehetségpont címmel büszkélkedhetünk.

A pedagógusaink az érdeklődő tehetségígéretekkel tanítási órákon, valamint heti rendszerességgel a tehetséggondozó órák keretében, képességek fejlesztésével, gazdagításával, a tananyag dúsításával foglalkoznak. A különféle szervezetek, intézmények által meghirdetett tanulmányi versenyekre történő felkészítés során is hasonló feladatokat látnak el lelkes kollégáink.

A tehetséggondozás széles körű tevékenységet kíván meg a pedagógusainktól, a tanulóink fejlesztése szerteágazó feladat. A szakmai tartalmon túl nagyon fontos a tanulók képességeinek fejlesztése, amely alatt egyaránt értjük a motiváció, kreativitás, problémalátás- problémamegoldás fejlesztését. A készség- és képességfejlesztést kompetenciafejlesztésként is szokás emlegetni, ide tartoznak a figyelem, a gondolkodás, a megfigyelés, emlékezet, képzelet fejlesztését szolgáló tevékenységek. A gondolkodás fejlesztésében különösen a kreativitásban szerepet játszó divergens gondolkodás fejlesztése a cél. A tanítási órák keretében ilyen feladatok megoldására kevés lehetőség adódik, ezért ennek megvalósítására a tanórán kívüli tevékenységeket használjuk fel.

Iskolánk szoros szakmai kapcsolatot ápol a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal, melynek tevékenysége kiterjed a kiemelten tehetséges tanulók/gyermekek felkutatására, valamint a tehetséggondozás szervezése is. Ennek keretében a Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola negyedik osztályos tanulói részére tehetséggondozó foglalkozást indított a Szakszolgálat heti egy óra időtartamban. A foglalkozások során képességfejlesztés történik, kreativitást igénylő feladatok megoldásával, különös figyelemmel a gondolkodás fejlesztésére. Olyan teszteket, projekteket dolgoznak fel a tanulók, amelyek legtöbbször nem kapcsolódnak közvetlenül tantárgyakhoz, inkább a figyelem, a problémamegoldás képességét fejlesztik.

A tanulók kiválasztása a gyermekeket tanító pedagógusok ajánlásával történt. A foglalkozássorozat kezdetén a szülők tájékoztatást kaptak a tehetségfejlesztő foglalkozások céljáról, tartalmáról. A negyedik évfolyamos diákok (11 fő) érdeklődéssel és várakozással tekintettek a foglalkozások elé. A tehetséggondozásban részt vevő gyerekek aktívan és örömmel vesznek részt a munkában.

Kovács Ágnes iskolai tehetségkoordinátor, Császár István a Szakszolgálat tehetséggondozó koordinátora, a foglalkozások vezetője

Karácsonyi vásár

Hagyományainkhoz híven iskolánkban idén is megrendezésre kerül a közkedvelt karácsonyi vásár rendezvényünk. Osztályközösségeink saját készítésű dísztárgyakkal, finomságokkal várják az érdeklődőket az aulában, ezzel is emelve az ünnepi hangulatot.

Iskolagyűlés

2016. december15-én iskolagyűlést tartottunk iskolánkban. Itt kerültek átadásra azok a játékok és sporteszközök, amelyet a Szüreti mulatság bevételéből vásárolt a Művelt Emberfőkért Alapítványunk. Azok a tanulók, akik az elmúlt hónapokban tanulmányi, sport, művészeti, vagy közösségi területen teljesítettek kiemelkedően, az iskola nyilvánossága előtt részesültek dicséretben. 


Diákolimpia városi pontverseny 1. helyezés

Címkék: 

A 2015/2016-os tanév diákolimpiai pontversenyében a szolnoki általános iskolák között a Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola I. helyezést ért el! 

Gratulálunk testnevelőinknek és diákjainknak!

Office